ENEX Companie Chestionar

Proiectul Erasmus + „ENEX - Expert în domeniul nanotehnologiei” are ca scop dezvoltarea de cursuri de perfecționare pentru absolvenții de studii universitare și postuniversitare, precum și tinerilor profesioniști, având la bază dezvoltarea rapidă a nanotehnologiei în industrie, în cercetare și în societatea.

Nanotehnologia este un domeniu de cercetare și activitate, într-o continuă dezvoltare, ce oferă organizațiilor deschiderea spre şi de noi piețe, precum și obținerea de noi produse, procese și servicii în aproape toate sectoarele industriale. Prin urmare, există o cerere tot mai mare de personal calificat, în special în întreprinderile care produc și utilizează nanotehnologia, dar și în institute de cercetare, de dezvoltare a tehnologiilor și în firmele axate pe acordarea de consultanță în domeniul nanotehnologiei. Cursurile de formare ENEX se vor baza pe o abordare interdisciplinară care combină module nanotehnologiei și de management de inovare.

Această anchetă va ajuta la identificarea nevoilor specifice cu privire la domeniul nanotehnologiei și managementului de inovare de produs/proces în întreprinderi, instituții și firme de consultanță, instituții de cercetare/dezvoltare și de a defini/redefini conținutul de învățare pentru cursul ENEX.