DOELGROEPEN

Het project heeft de volgende doelgroepen:

  • bedrijven, met name MKB, die werkzaam zijn in nanotechnologie of industrieen die daaraan gelieerd zijn, als ook de relevante staf binnen deze industrieen, zoals bijv. executives, project managers, business development managers, innoviation managers. 
  • MSc graduates in de natuurkunde, scheikunde, biologie, geneeskunde en engineering sciences.
  • Transfer/industrie liaison afdelingen van (technische) universiteiten, strategie en/of exploitatie afdelingen van onderzoeks en technologie centra, als ook managers, individuele wetenschappers en onderzoekers, innovatie en technologie transfer professionals in deze centra: consultants, mentors, analysts, etc.
  • Andere ‘stakeholders’: bedrijven/instituten die beroepsopleidingen verzorgen, regionale ontwikkelingsbedrijven, politici, Kamer van Koophandel, industriele vakbonden, NT consortia, capital investors, octrooi advocaten, etc.

Het project zal ondersteuning geven aan:

  • BESTAANDE MANAGERS om hun eigen professionele sterktes en zwakheden te identificeren, om hun expertise the verbeteren, en hun kenni, bvaardigheden en competenties te valideren gebaseerd op de ECTS/ECVET standaarden.
  • MSc STUDENTS om hun deficienties in kennis en vaardigheden te bepalen tussen wat zij reeds geleerd hebben en wat noodzakelijk is voor het uitvoeren van specifieke taken in een management positie in het bedrijfsleven en om deze kennis, tools en ervaring snel aan te leren.