Descoperţi nanocosmosul!

© MESA+/Eric Brinkhorst

Găsiţi soluţii inteligente pentru a inova gama de produse pe care o realizaţi!

© MESA+/Eric Brinkhorst

Familiarizaţi-vă cu ultimele noutăţi în domeniu!

© MESA+/Eric Brinkhorst

Aflaţi despre nanotehnologie şi mediul de lucru!

© MESA+/Eric Brinkhorst

ENEX – Expert în Nanotehnologie

Proiectul ENEX îsi propune să dezvolte module avansate de training pentru absolvenţi de licenţă şi cursuri postuniversitare cât şi pentru profesionişti din industrie, cercetare şi service din domeniul nanotehnologiei şi managementului inovării.

Scopul final al proiectului este acela de a crea un curs online “open licence e-learning course “ care va cuprinde elemente de tehnologie dar şi de management, într-un nou concept de calificare.

Consorţiul proiectului este alcătuit din 6 parteneri din 5 regiuni europene: Twente (NL), Tuscany (IT), Lodz (PL), Bucharest (RO) şi North Rine Westphalia (DE), printre care se află 3 universități, 1 centru de cercetare, 1 agenţie regională de dezvoltare şi o firmă de consultanţă din sectorul privat.

Proiectul este finanţat din fondurile europene prin programul ERASMUS+.

Proiectul a început pe data de 01 septembrie 2014 si are o durată de 3 ani.

Sondaje Companii

Curricula cursului va urmării umplerea lipsurilor de pregătire din sfera nanotehnologiei şi/sau managementului inovării, pentru răspunde cerinţelor companiilor şi pentru o mai bună pregătire a absolvenţilor în ideea rezolvării sarcinilor specifice şi nevoilor din mediul industrial.  realizarea proiectului. Pentru a include în curriculă elementele cele mai importante, partenerii ENEX desfăşoară sondaje/interviuri în regiunile de care aparţin. > Chestionar

Accesați chestionarul în limba naţională: