Grupuri ţinţă

Proiectul se adresează următoarelor grupuri ţintă:

  • Companiilor, în particular IMM-urilor, implicate în NT sau care au legătura cu NT, persoanelor cu funcţiilor cheie în organizaţii precum manageri de proiect, manageri dezvoltare afacere, manageri inovare, etc.; 
  • Absolvenților din domeniul științelor naturale (fizica, chimie, biologie), medicină, științe inginerești;
  • Organizaţiilor de transfer/de legătură din universități (tehnic), divizii strategice/ departamente de exploatare de cercetare și centre de tehnologie (RTC), precum și managerilor acestor centre, oamenilor de știință și cercetătorilor individuali, profesioniștilor în inovare și transfer tehnologic: consultanți, mentori, analiștii etc .;
  • Alte părți interesate: Furnizori de cursuri de pregătire, agenţii regionale, camere de comerţ, asociaţii industriale, fundaţii, organizaţii de investiţii, firme de avocatură ce se pot ocupa de brevete de invenţie, etc..

Proiectul va ajuta:

  • MANAGERII, pentru ca aceştia să îşi identifice punctele tari şi slabe, să îşi îmbunătățească expertiza şi să primească o validare a cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor lor în conformitate cu standardele ECTS/ECVET;
  • ABSOLVENŢII , pentru ca aceştia să poată să determine conștiințele lipsă de care mai au nevoie pentru a îndeplini cu succes activităţi specifice cerute de funcţiile de management şi pentru a acumula cunoştinţe, metode şi experienţa, într-un timp relativ..