REZULTATY PROJEKTU

Projekt dąży do stworzenia platformy dostarczającej wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarach nanotechnologii i zarządzania innowacjami, w szczególności dla kluczowych osób w przedsiębiorstwach zajmujących się działaniami nanotechnologicznymi lub w obszarach gospodarki z nią związanych, jak również dla naukowców, pośredników oraz innych interesariuszy związanych z procesem transferu badań w dziedzinie nanotechnologii na rynek.

Główne rezultaty, które będą rozwijane w projekcie:

PROFIL KOMPETENCJI ENEX, zbudowany zgodnie z wytycznymi ECVET,
• dwa PROGRAMY KSZTAŁCENIA łączące lekcje o charakterze teoretycznym i praktycznym z metodologiami i studium przypadku, jeden dotyczący podstaw nanotechnologii (materiały i ich przetwarzanie), drugi odnoszący się do oceny i zarządzania procesami innowacji,
• jeden KURS E-LEARNINGOWY, składający się z modułów łączących oba programy kształcenia w nowatorskie i interdyscyplinarne podejście pedagogiczne,
• właściwe metodologie i PRZEWODNIK dla walidacji, oceny i monitorowania wyników osób korzystających z kursu ENEX, według europejskich standardów (CEDEFOP 2009)